Báo cáo tài chính là gì? Cách đọc báo cáo tài chính nhanh nhất

Báo cáo tài chính đóng vai trò rất quan trọng với mọi loại hình doanh nghiệp. Dựa trên báo cáo tài chính người ta có thể nắm được kết quả kinh doanh cũng như xác định được doanh nghiệp làm ăn lỗ hay lãi. Nhưng trên thực tế thì không phải ai cũng biết cách đọc hiểu báo cáo tài chính. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu hơn về báo cáo tài chính doanh nghiệp và cách đọc báo tài chính nhanh nhất.

Khái niệm báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là gì? Báo cáo tài chính là báo cáo kế toán dưới dạng bảng biểu cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động tài chính, tình hình kinh doanh và các dòng tiền của doanh nghiệp. Cụ thể là các thông tin về tài sản, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí, nợ phải trả, lợi nhuận...

 Báo cáo tài chính

Vậy báo cáo tài chính gồm những gì? Bộ Tài Chính có những quy định cụ thể về báo cáo tài chính cho từng lĩnh vực hoạt động khác nhau. Tuy nhiên, bao cao tai chinh thường có 3 bảng chính: Bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo hoạt động kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ.

5 bước đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp chính xác nhất

Để đọc hiểu được các loại báo cáo tài chính không phải quá phức tạp như nhiều người tưởng tượng. Báo cáo tài chính vốn được sử dụng để xem xét tình hình và xác định các mục tiêu đã đạt được và các vấn đề tài chính hiện hữu tại công ty. Một giám đốc dù không có chuyên môn về tài chính vẫn có thể đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ với 5 bước cơ bản sau:

Bước 1: Xác định phạm vi thời gian của bản báo cáo tài chính

Việc đầu tiên bạn cần làm là phải xác định rõ báo cáo này được thực hiện trong khoảng thời gian nào? Nó báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp bạn vào lúc nào? Thường thì phạm vi thời gian báo cáo sẽ được đề cập ở trong tiêu đề hoặc phần trên cùng của bản báo cáo cuối cùng.

Bước 2: Đọc hiểu bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể. Đây là bảng số liệu quan trọng đầu tiên trong bctc mà bạn cần phải đọc hiểu. Bảng cân đối kế toán liệt kê Tài sản và Nguồn vốn của doanh nghiệp. Bạn cần phải nhớ phương trình cân bằng: Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu.

 Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán trình bày các tài sản của doanh nghiệp ở cột bên phải và các khoản trái. Bạn cần phải đọc bảng cấn đối kế toán theo cách sau:

- Đọc cột tài sản: Tài sản là những thứ thuộc sở hữu và có khả năng tạo ra lợi ích kinh tế của doanh nghiệp. Tài sản bao gồm tài sản cố định, tiền mặt, các khoản đầu tư... Các tài sản được liệt kê theo thứ tự thanh khoản và tiền mặt có tính thanh khoản cao nhất sẽ được trình bày trước.

- Đọc các khoản nợ: Vốn chủ sở hữu và nợ phải trả sẽ nằm trong Nguồn vốn. Nó phản ánh nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp. Vốn chủ sở hữu là số vốn thực tế được góp vào doanh nghiệp. Nợ phải trả là các khoản nợ mà công ty nợ người khác. 

Để đọc bảng cân đối kế toán thì bạn cần thực hiện theo 3 bước cụ thể:

- Bước 1: Liệt kê các hạng mục lớn trong Tài sản và Nguồn vốn.

- Bước 2: Tính tỷ trọng các hạng mục này trong Tài sản và Nguồn vốn. Sự thay đổi của các hạng mục tại thời điểm báo cáo.

- Bước 3: Ghi chú lại những mục chiếm tỷ trọng lớn hoặc có sự biến động lớn về mặt giá trị ở thời điểm báo cáo.

Dựa trên những hạng mục chiếm tỷ trọng lớn hay có sự biến động lớn thì bạn sẽ nắm được phần lớn tài sản của doanh nghiệp tập trung ở đâu? Nguồn chủ yếu hình thành nên tài sản của doanh nghiệp?

Bước 3: Đọc báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh là một báo cáo tổng kết doanh thu, chi phí hoạt động trong kỳ báo cáo (quý hoặc năm tài chính) của doanh nghiệp. Báo cáo kết quả kinh doanh chia hoạt động doanh nghiệp thành 3 mảng chính là hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động khác. 

 Báo cáo hoạt động kết quả kinh doanh

Dựa trên báo cáo kết quả kinh doanh bạn sẽ nắm được thông tin doanh nghiệp đã kiếm được bao nhiêu lợi nhuận trong thời gian nhất định. Và doanh nghiệp đã sử dụng những khoản chi phí nào để kiếm thu nhập đó cũng được phản ánh một cách minh bạch và chi tiết. Công thức chung cho phần báo cáo kết quả kinh doanh là: Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí.

Đọc dòng cuối cùng của báo cáo kết quả kinh doanh bạn sẽ thấy rõ con số lỗ/ lãi ròng của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.

Bước 4: Đọc hiểu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo về dòng tiền sẽ giúp bạn theo dõi được dòng tiền vào và ra của các hoạt động kinh doanh trong khoảng thời gian báo cáo. Báo cáo này chính là một công cụ hỗ trợ bạn phân tích việc sử dụng tiền mặt của doanh nghiệp để đạt tình trạng lãi lỗ như ở báo cáo kết quả kinh doanh.

 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bước 5: Xem thêm các tài liệu hỗ trợ khác nếu có thắc mắc

Ở bước này, bạn có thể tham khảo các tài liệu hỗ trợ hoặc dự phòng như hóa đơn, biên lai... nhằm giải thích thêm cho các giao dịch có trong báo cáo tài chính.

Trên đây là các thông tin liên quan đến bảng báo cáo tài chính vô cùng hữu ích. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm bất cứ vấn đề gì về cách làm báo cáo tài chính hay tra cứu báo cáo tài chính doanh nghiệp thì hãy liên hệ với Thuế Bình Dương để được hỗ trợ. Đặc biệt, Thuế Bình Dương còn nhận làm báo cáo tài chính chuẩn xác với giá vô cùng phải chăng nữa nhé.