DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

Với kinh nghiệm nhiều năm làm báo cáo tài chính, đội ngũ kế toán giàu kinh nghiệm, Thuế Bình Dương cung cấp cho bạn gói dịch vụ tiết kiệm và hiệu quả. Thuế Bình Dương sẽ đồng hành với bạn giúp bạn nắm rõ về thời gian nộp báo cáo tài chính cũng như các quy định về sử phạt về sai phạm trong báo cáo tài chính.

Thời gian nộp báo cáo tài chính và quy định về mức sử phạt sai phạm

Thời gian nộp báo cáo tài chính chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Rơi vào ngày 30-31 của tháng 3 năm sau.

Đối với các vi phạm sau đây sẽ phạt tiền từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ :

Quá thời hạn 7 ngày theo quy định nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm.

Lập báo cáo tài chính không đúng với chứng từ, hóa đơn kế toán của năm.

Ép buộc hoặc bắt người khác giả mạo, khai gian chứng từ số liệu báo cáo tài chính.

Quá 30 ngày không thực hiện công khai báo cáo tài chính năm theo quy định.

Hình thức xử phạt vi phạm:

Hủy bỏ, tịch thu báo cáo.

Đối với trường hợp cố tình khai gian và làm sai báo cáo tài chính sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người đại diện pháp luật của công ty.

Những việc khách hàng cần làm:

Hóa đơn, chứng từ, sổ sách… và những giấy tờ, công văn phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính 2020

Nhiệm vụ của Thuế Bình Dương khi làm báo cáo tài chính năm 2020

- Thu thập các hóa đơn, chứng từ, sổ sách kinh doanh của công ty.

- Tổng quan về tình hình hiện tại và quy trình hoạt động của công ty. 

- Thu thập thông tin liên lạc trên hệ thống kế toán, phương pháp và phương pháp khấu hao tài sản cố định. 

- Loại bỏ, sửa chữa và điều chỉnh các chứng từ không phù hợp. 

- Kiểm tra tài liệu, tạo sổ thương mại, phân loại và tổ chức tài liệu. 

- Kiểm tra chi phí tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội .... 

- Chuẩn bị bảng phân phối các công cụ, dụng cụ, trả trước và chuyển giao 

- Kế toán trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp. 

- Tính toán và lập bảng khấu hao tài sản cố định. 

- Thực hiện và tóm tắt thông tin để tạo sổ sách, tài khoản, kết quả kinh doanh và giải thích tài khoản. 

- Thảo luận về nội dung và các hoạt động liên quan đến kết quả thực hiện với công ty.