DỊCH VỤ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

                    
Nếu bạn muốn kinh doanh  thêm ngành nghề  thì việc bổ sung ngành nghề kinh doanh là thủ tục bắt buộc. Đến với Thuế Bình Dương sẽ hộ trợ bạn hoàn tất mọi thủ tục trong thời gian nhanh nhất.

Thời gian, quy trình bổ sung nghành nghề kinh doanh

01 ngày làm việc để tư vấn, soạn hồ sơ và trình khách hàng ký hồ sơ bổ sung ngành nghề công ty.

03 ngày làm việc để sở KHĐT cấp giấy chứng nhận ngành nghề kinh doanh mới bàn giao tận nơi cho khách hàng

Những việc Thuế Bình Dương sẽ làm để bổ sung ngành nghề kinh doanh 

Soạn thảo thông báo về hoạt động bổ sung nghành nghề kinh doanh của công ty (có chữ ký của người đại diện theo pháp luật).

Soạn thảo một quyết định bằng văn bản cho thông báo ngành bổ sung (được ký bởi chủ sở hữu hoặc chủ tịch hội đồng quản trị).

Chuẩn bị biên bản cuộc họp về việc bổ sung hoặc sửa đổi các lĩnh vực hoạt động của hội đồng thành viên (đối với các công ty TNHH 2 TV trở lên hoặc công ty cổ phần).

Nếu giấy phép kinh doanh của công ty chưa được mã hóa nghành nghề kinh doanh, Thuế Bình Dương sẽ mã hóa ngành nghề trong quá trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Chuẩn bị một bảng mục lục, bao gồm các hồ sơ theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Viết tờ khai thông tin người đi nộp hồ sơ bổ sung nghành nghề kinh doanh cho công ty.

Đại diện công ty nộp hồ sơ bổ sung, sửa đổi nghành nghề kinh doanh của công ty và nhận kết quả từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chuẩn bị và thông báo về những thay đổi trong lĩnh vực hoạt động cho cơ quan thuế

Giao giấy chứng nhận công ty mới cho khách hàng tại nhà.

Những việc khách hàng cần làm:

Sau khi xác định được ngành nghề cần bổ sung và hãy nhấc máy lên gọi ngay cho Thuế Bình Dương cung cấp mã số doanh nghiệp. những việc còn lại hãy để Thuế Bình Dương làm cho bạn