DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆPBình Dương là một trong những địa phương có số lượng dự án đầu tư doanh nghiệp lớn của cả nước. Ngoài các công ty 100% vốn Việt Nam thì số lượng các công ty nước ngoài đầu tư vào địa phương này cũng ngày càng tăng. Nhờ vậy mà dịch vụ đăng ký dự án đầu tư doanh nghiệp tại Bình Dương càng trở nên sôi động với sự tham gia của nhiều công ty. Hãy cùng tìm hiểu kĩ hơn về dịch vụ này.

Những dự án như thế nào cần phải làm thủ tục đăng ký dự án đầu tư

Đăng ký dự án đầu tư là một trong những dự án bắt buộc đối với nhà đầu tư khi triển khai dự án. Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng cần phải làm thủ tục đăng ký. Một số dự án được phép bỏ qua thủ tục này, đó là những dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ Việt Nam đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Ngoài những dự án trên thì tất cả các dự án còn lại đều phải làm thủ tục đăng ký dự án đầu tư. Đó là:

Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ VNĐ đến dưới 300 tỷ VNĐ không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, không thuộc danh ục dự án do Thủ tướng Chính Phủ chấp thuận đầu tư.

Những dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ VNĐ đến dưới 300 tỷ VNĐ, thuộc danh mục dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư nhưng nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt, đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật và điều ước quốc tế.

Hồ sơ đăng ký đầu tư cần 

- Văn bản đề nghị tực hiện dự án đầu tư

- Bản sao CMND/ thẻ căn cước/ hộ chiếu đối với nhà đầu tư cá nhân. Bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

- Đề xuất dự án đầu tư, bao gồm các nội dung: Tên nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, phương pháp huy động vốn, địa điểm, tiến độ đầu tư, nhu cầu lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

- Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

- Đề xuất về nhu cầu sử dụng đất hoặc thỏa thuận thuê địa điểm đất hoặc tài liệu xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để tiến hành thực hiện dự án đầu tư.

- Tài liệu giải trình về sử dụng công nghệ đối với trường hợp dự án đầu tư có liên quan đến công nghệ.

- Sau khi đã chuẩn bị xong các giấy tờ trên, nộp lên Sở kế hoạch và đầu tư. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lí do.

- Cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư

- Nếu hồ sơ của bạn hợp lệ, sau thời gian 15 ngày, giấy chứng nhận đầu tư của bạn sẽ được cấp. Cơ quan cấp là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.