DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM

Khối lượng công việc cho mỗi đợt quyết toàn là rất nhiều vì phải tập hợp sổ sách chứng từ của nhiều năm để tổng hợp, so sánh đối chiếu. Hãy để Thuế  Bình Dương s an sẻ nỗi lo cho bạn bằng  dịch vụ quyết toán thuế cuối năm.

 Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm giúp ích gì cho bạn?

- Công ty bạn mới thành lập chưa có nhân viên kế toán hoặc nhân viên kế toán đang nghỉ sinh?

- Bạn đang đứng trước áp lực quá lớn từ cơ quan thuế khi phải giải quyết cả núi công việc liên quan trong khi thời gian chỉ có từ 3-7 ngày?

- Bạn cần một người có đủ kinh nghiệm, trình độ, kỹ năng để hoàn thành các công việc báo cáo tài chính, kê khai thuế tài chính, thiết lập sổ sách, chứng từ, cân đối lãi lỗ…

Thuế Bình Dương  sẽ thay bạn thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến thuế như:

 - Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sổ sách, chứng từ

➢ Thu thập toàn bộ hóa đơn, sổ sách, chứng từ của doanh nghiệp

➢ Khảo sát hoạt động của doanh nghiệp

➢ Khảo sát và phân loại  sắp xếp chứng từ cho doanh nghiệp.

➢ Kiểm tra lại tính đúng đắn, hệ thống trong báo cáo tài chính của những năm trước

➢ Rà soát lại sổ sách, số liệu các năm để kiểm tra các sai sót.

- Tư vấn, hoàn thiện sổ sách

➢ Dựa trên việc r à soát sổ sách hoàn thiện chúng để giảm bớt các rủi ro về thuế.

➢ Loại bỏ, điều chỉnh các chứng từ liên quan không phù hợp.

➢ Tư vấn doanh nghiệp để rút kinh nghiệm trong những năm sau

- Giải trình quyết toán thuế

➢ Hỗ trợ giải trình thuế và bảo vệ lợi ích cho doanh nghiệp

➢ Xử lý các vấn đề phát sinh trước, trong và sau khi quyết toán thuế.