DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI BÌNH DƯƠNG

Trước khi lựa chọn dịch vụ thành lập công ty tại Bình Dương  các bạn luôn băn khoăn về các loại hình công ty? muốn tìm hiểu rõ và kỹ từng loại hình, điểm mạnh điểm yếu. Thuế Bình Dương giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về các thắc mắc của bạn để có bạn có thể đưa ra quyết định chính xác, hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp của mình.

Mục lục:

Các loại hình công ty

  • Công ty TNHH MTV

  • Công ty TNHH 2 TV

  • Công ty cổ phần

  • Công ty vốn đầu tư nước ngoài

  • Chi nhánh công ty

  •  Hộ kinh doanh cá thể

 Nên lựa chọn loại hình doanh nghiệp cho phù hợp?

 Cách chọn địa điểm và đặt tên công ty

 Số vốn điều lệ cần  thiết

 Thủ tục thành lập công ty 

 Công ty sau thành lập cần phải làm gì ?

Các loại hình công ty

Cùng Thuế Bình Dương tìm hiểu rõ hơn về các loại hình công ty, ưu điểm, nhược điểm của từng loại hình công ty như thế nào?

Công ty TNHH MTV

Là Doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu.chủ sở hữu công ty TNHH MTV chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Ưu điểm công ty TNHH MTV :

Công ty TNHH MTV chỉ có duy nhất một chủ sở hữu, nên chủ sở hữu công ty có quyền quyết định toàn bộ trong quản lý và điều hành công ty, cơ cấu tổ chức của công ty TNHH MTV đơn giản.

Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH MTV  gọn nhẹ nên dễ dàng ra quyết định trong các vấn đề.

Chủ sở hữu công ty TNHH MTV chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty nên dẫn đến rủi ro cho chủ sở hữu ít hơn hộ kinh doanh cá thể hay doanh nghiệp tư nhân.

Công ty TNHH MTV có thể chuyển nhượng vốn sang cho các cá nhân hoặc tổ chức nên có khả năng huy động vốn.

Nhược điểm công ty TNHH MTV:

Công ty TNHH MTV vì trong quá trình kinh doanh của công ty chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty nên có ít sự tin tưởng từ các đối tác muốn liên kết, hợp tác.

Khi công ty TNHH MTV muốn huy động vốn bằng cách chuyển nhượng vốn sang cho cá nhân hoặc tổ chức khác thì phải làm hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty TNHH MTV thành Công ty TNHH 2TV Trở lên hoặc Công ty cổ phần.

Công ty TNHH MTV không được quền giảm vốn điều lệ.

Công ty TNHH MTV không được phát hành cổ phiếu cũng như giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán.

Công ty TNHH 2TV trở lên

Là công ty có số lượng thành viên góp vốn từ 02 thành viên trở lên và không vượt quá 50 thành viên, thành viên góp vốn có thể là các nhân hoặc tổ chức.  

Thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn cam kết góp vào.

Ưu điểm công ty TNHH 2 TV trở lên:

Công ty TNHH 2 TV trở lên là ít đem lại  rủi ro cho thành viên trong công ty khi hoạt động do các thành viên chỉ chịu trách nhiệm khi có phát sinh trong phạm vi số vốn góp vào công ty

Có thể chuyển nhượng vốn, bán lại phần vốn góp cho các cá nhân, tổ chức khác cho nên loại hình này có khả năng huy động vốn cao.

Nhược điểm công ty TNHH 2TV trở lên:

Công ty TNHH 2 TV trở lên ít đem lại sự tin tưởng cho đối tác lớn khi các thành viên chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn của mình mình góp vào.

Công ty TNHH 2TV trở lên không được giao dịch trên sàn chứng khoán cũng như phát hành cổ phiếu.

Công ty cổ phần

Là công ty có số lượng cổ đông trong công ty tối thiểu là 03 và không giới hạn số lượng tối đa. Vốn của công ty được chia làm nhiều phần tương ứng với số vốn góp của các thành viên. Cổ đông công ty cổ phần có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Ưu điểm của công ty cổ phần:

Rủi do của các cổ đông là không cao. do các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty và các nghĩa vụ khác trong số vốn đã góp. Còn công ty cổ phần chịu trách nhiệm hữu hạn.

Năng lực hoạt động của công ty cổ phần là rất lớn, hoạt động trong hầu hết các lĩnh vực và nghành nghề.

Cơ cấu góp vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt và tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty.
Công ty cổ phần có thể phát hành cổ phiếu tra thị trường nên khả năng huy động vốn là rất cao.
Đối tượng tham gia góp vốn vào công ty cổ phần là rất rộng do việc sang nhượng cổ phấn ( vốn ) rất dễ dàng.

Nhược điểm của công ty cổ phần:

Rất dễ sảy ra mâu thuẫn giữa các cổ đông trong bộ máy quá lý, nên dẫn đến sự phức tạp trong quản lý, điều hành.

Không có sự tin tưởng lẫn nhau trong các thành viên.

Công ty vốn đầu tư nước ngoài

Đây là hình thức doanh nghiệp được thành lập tại nước sở tại, có tư cách pháp nhân riêng theo luật của nước sở tại với 100% vốn từ nước ngoài. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do phía nước ngoài toàn quyền quản lý, điều hành doanh nghiệp, tự do tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi pháp luật nước sở tại quy định.

Ưu điểm công ty vốn đầu tư nước ngoài:

Công ty vốn đầu tư nước ngoài có vốn đầu tư dài hạn ít biến động. 

Công ty vốn đầu tư nước ngoài không phải chia sẻ quyền sở hữu và lợi nhuận, nên nhà đầu tư nước ngoài rất tích cực đầu tư, thiết bị, công nghệ mới, tích cực đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động, cán bộ quản lý xí nghiệp.

Chủ đầu tư có toàn quyền quyết định hoạt động của công ty, cũng như sử dụng công nghệ bí mật của công ty. 

Nhược điểm công ty vốn đầu tư nước ngoài:

Dễ phát sinh bất đồng, mâu thuẫn nên phải có hệ thống quản lý và sử dụng nhân sự phù hợp

Chưa thực sự linh hoạt trong các chính sách ưu đãi với các công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Một số ngành nghề lĩnh vực vẫn chưa thể thành lập công ty 100% vốn nước ngoài do các cam kết Quốc tế mà Việt Nam là thành viên và giới hạn trong các hiệp ước.

Chi nhánh công ty   

Là đơn vị kinh doanh phụ thuộc được thành lập bởi công ty mẹ và chịu trách nhiệm điều hành một số hoặc tất cả các chức năng của công ty mẹ. Các chi nhánh này thường duy trì và tiến hành các hoạt động kinh doanh của công ty mẹ dựa trên các quy định và nguyên tắc kinh doanh của công ty mẹ. Chi nhánh được kiểm soát và quản lý trực tiếp bởi công ty mẹ. Các chi nhánh thường được thành lập ở các tỉnh, thành phố khác nhau không cùng vị trí địa lý với công ty mẹ để tạo điều kiện cho sự phát triển thị trường bán hàng, giao dịch hàng hóa và tiếp cận các nhà đầu tư, dự án. 

Ưu điểm của việc thành lập chi nhánh

Chi nhánh có thể đóng vai trò như công ty mẹ, đăng ký con dấu riêng và thay thế công ty mẹ khi ký hợp đồng kinh doanh. Chi nhánh cũng có thể khai báo và nộp thuế riêng như một thực thể độc lập nếu được đăng ký như một chi nhánh hoạch toán độc lập. Hoạt động độc lập này giúp khách hàng thuận tiện nếu họ chỉ cần đến chi nhánh gần nhất để hoàn tất giao dịch, thay vì đi thẳng đến trụ sở của công ty. Do nhu cầu ngày càng tăng của các công ty, việc thành lập chi nhánh là nhu cầu không thể thiếu của công ty.

Chi nhánh công ty giúp công ty mẹ mở rộng mạng lưới kinh doanh ở các khu vực địa lý khác, tiết kiệm chi phí đi lại và tạo điều kiện phát triển kinh doanh tại chi nhánh nơi chi nhánh được thành lập.

Giúp các công ty mở rộng thị trường kinh doanh để tìm đối tác kinh doanh.

Hộ kinh Doanh cá thể

Là hộ kinh doanh do một cá thể là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá 10 lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh

Thủ tục và hồ sơ đăng kí hộ kinh doanh cá thể:

Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, thư điện tử  (nếu có);

Ngành, nghề kinh doanh;

Số vốn kinh doanh;

Số lao động;

Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Nên lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào cho phù hợp ?

Nếu vốn đăng ký kinh doanh 100% là của 1 cá nhân thì loại hình công ty tnhh 1 thành viên hoặc hộ kinh doanh cá thể. Nhưng công ty TNHH MTV là lựa chọn tốt nhất do hộ kinh doanh cá thể ko có con dấu và không vượt quá 10 lao động.

Chọn loại hình Công ty TNHH 2TV trở lên khi 2 các nhân hoặc tổ chức góp vốn đăng kí kinh doanh

Khi vốn đăng khi kinh doanh của công ty từ 3 thành viên trở lên, tùy vào mục đích kinh doanh bạn sẽ chọn Công ty TNHH 2TV trở lên hoặc công ty cổ phần

Doanh nghiệp tư nhân: là thuộc quền sở hữu của 1 cá nhân, cá nhân đó trịu trách nhiệm hữu hạn bằng toàn bộ tài sản của mình.

Công ty TNHH 1 thành viên (được nhiều người chọn): Có thể do 1 cá nhân hay 1 tổ chức làm chủ, chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn điều lệ đã góp.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: ít nhất 02 và nhiềunhất 50 thành viên góp vốn (có thể là cá nhân hoặc tổ chức), chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn của mình đã góp.

Công ty cổ phần: Có ít nhất từ 3 cá nhân không hạn chế số cổ đông góp vốn, cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp. Ưu điểm của công ty cổ phần là có thể phát hành được cổ phiếu.

Cách chọn địa điểm và đặt tên công ty

Cách đặt tên công ty

CÔNG TY TNHH + Tên riêng

CÔNG TY CP + Tên riêng

Không nhất thiết phải ghi cụm từ " MTV " hoặc " Một Thành Viên " và sau tên công ty TNHH MTV.

Ngoài ra để biết tên doanh nghiệp mình có bị trùng hay không có thể tra cứu tại :  https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

Cách chọn địa điểm kinh doanh

Địa chỉ công ty là địa điểm liên lạc, kinh doanh của công ty nên phải xác định rõ: số nhà, tên đường, tên phường, xã, quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố. 

Một địa chỉ có thể đăng kí được nhiều công ty khác nhau.

Số vốn điều lệ cần thiết

Vốn điều lệ là số vốn đã được góp hoặc cam kết góp bởi các thành viên hoặc cổ đông trong một khoảng thời gian nhất định và được quy định trong các điều khoản của công ty.

Việc góp vốn là chuyển nhượng tài sản vào cho một công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu của công ty. Tài sản đóng góp có thể bao gồm tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, chuyên môn kỹ thuật và các tài sản khác được đề cập trong Quy định công ty.

Vốn điều lệ của công ty là:

Sự cam kết vật chất của các thành viên đối với khách hàng, đối tác và công ty.

Vốn đầu tư cho các hoạt động của công ty.

Cơ sở để phân phối lợi nhuận và rủi ro kinh doanh cho các nhà đầu tư.

Vốn điều lệ nên là bao nhiêu ?

Không có câu trả lời chính xác cho vốn ban đầu của bất kỳ công ty nào. Tuy nhiên, khi lựa chọn, các công ty nên xác định vốn khởi nghiệp phù hợp nhất với quy mô và hoạt động của công ty của mình.

Nếu chủ doanh nghiệp mới thành lập công ty lần đầu tiên, nguồn khách hàng không nhiều, không có kinh nghiệm điều hành và quản lý doanh nghiệp, nên có đủ vốn. Khi các công ty bắt đầu ổn định và có dấu hiệu phát triển, không quá muộn để công ty đăng ký để tăng vốn điều lệ.

Các bạn cũng có thể tham khảo mức đăng kí vốn điều lệ bao nhiêu? Đóng thuế môn bài bao nhiều? để lựa chọn số vốn điều lệ phù hợp

STT

Vốn điều lệ đăng kí

Thuế môn bài cả năm

(VNĐ)

Thuế môn bài nửa năm

(VNĐ)

1

Trên 10 tỷ

3.000.000

1.500.000

2

dưới 10 tỷ

2.000.000

1.000.000

3

Chi nhánh, vp đại diện.........

1.000.000

500.000

Nếu giấy phép kinh doanh được cấp vào khoảng thời gian từ 01/01 đến 30/06 thì công ty phải đóng mức thuế môn bài của cả năm

Nếu giấy phép kinh doanh được cấp vào khoảng thời gian từ 01/07 đến 31/12 thì công ty phải đóng mức thuế môn bài của nửa năm.

Thủ tục thành lập công ty

Thời gian triển khai và hoàn thành việc thành lập công ty

- 01 ngày soạn thảo hồ sơ, trình khách hàng kí hồ sơ, nhân viên Thuế Bình Dương tiến hành nộp hồ sơ tại sở kế hoạch đầu tư.

- 03 ngày để bên sở kế hoạch đầu tư kiểm tra hồ sơ và cấp giấy phép đăng kí kinh doanh gồm mã số thuế.

ĐẶC BIỆT Thuế Bình Dương có gói “ THÀNH LẬP CÔNG TY SIÊU TỐC" chỉ trong 02 ngày khách hàng nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh

Khách hàng cần cung cấp những gì cho Thuế Bình Dương

- Tên công ty

- Địa chỉ công ty

- Nghành nghề kinh doanh

- Vốn điều lệ của công ty ( nếu công ty cổ phần cần cung cấp thêm số vốn của tùng thành viên )

- Bản sao Chứng Minh Nhân Dân có công chứng hoặc hộ chiếu của người đại diện pháp luật( đối với công ty cổ phần cần thêm của CMND công chứng hoặc hộ chiếu các thành viên ). Thuế Bình Dương có thể hỗ trợ công chứng khách hàng chỉ cần cung cấp bản gốc.

Các bước còn lại Thuế Bình Dương sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành toàn bộ. 

Quy trình làm việc của Thuế Bình Dương

- Tiếp nhận thông tin của khách hàng và cử chuyên gia giỏi tư vấn trực tiếp cho khách hàng.
- Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty và gửi hồ sơ đến tận nơi để khách hàng ký.
- Nộp hồ sơ tại doanh tại Sở KHĐT và nhận giấy phép kinh.
- Khắc dấu tròn công ty và tiến hành đăng ký mẫu dấu lên cổng thông tin quốc gia.
- Bàn giao hồ sơ với đầy đủ các giấy tờ, con dấu, bảng hiệu cho khách hàng.
- Đặt Token ( chữ ký số khai thuế qua magj cho doanh nghiệp ) và dùng nó để nộp tờ khai thuế môn bài cho khách hàng.
- Giúp khách hàng mở tài khoản ngân hàng cho công ty và chúng tôi sẽ kích hoạt và hướng dẫn khách hàng nộp thuế điện tử tại ngân hàng
- Nộp thông báo số tài khoản của công ty lên cho Sở KHĐT 
- Tiến hành hoàn tất thủ tục khai thuế ban đầu tại chi cục thuế và gửi công văn xin phép sử dụng hóa đơn điện tử GTGT lên Chi Cục thuế.
- Hoàn tất các thủ tục hóa đơn điện tử GTGT và nộp thông báo phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp.
- Bàn giao cho khách hàng lần 2 những thứ cần thiết.