NHẬN LÀM BÁO CÁO THUẾ

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập, vừa và nhỏ. Hóa đơn chứng từ ít phát sinh, tuy nhiên vẫn cần làm hóa đơn sổ sách trong khi chủ doanh nghiệp không có chuyên môn, thuê kế toán lại mất một khoản chi phí không hề nhỏ, doanh nghiệp cần làm báo cáo thuế ngoài giờ.

Do vậy Thuế Bình Dương cung cấp dịch vụ nhận làm báo cáo thuế hàng tháng chỉ với 500.000đ/ 1 tháng. Giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí. Doanh nghiệp không cần đi lại nhiều Thuế Bình Dương sẽ đến tận nơi lấy hóa đơn chứng từ cần thiết.

Thuế Bình Dương sẽ giúp khách hàng làm các công việc liên quán đến vấn đề sổ sách kế toán hàng tháng, quý , quyết toán thuế cuối năm…..


Báo cáo thuế hàng tháng:

- Hóa đơn đầu vào đầu ra ( bản gốc hoặc photo )

- Thiết bị chữ ký số ( token khai báo thuế qua mạng )

- Soạn và nộp tờ khai GTGT, BC26, TNCN theo quy định

- Lập phiếu thu – chi, xuất – nhập kho

- Sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ tiền ngân hàng

- Báo cáo thống kê

- Sổ chi tiết hàng tồn kho, công nợ phải thu, phải trả…..

Báo cáo thuế hàng quý:

- Soạn và nộp tờ khai: GTGT, BC26, TNCN, TNDN theo quy định

- Làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

- Nộp thuế đúng thời gian quy định

- Lập bảng xuất nhập tồn hàng hóa, bảng lương…..

- Quyết toán thuế hàng năm:

- Soạn và nộp tờ khai quyết toán TNCN, TNDN

Bảng cân đối kế toán:

- Thuyết minh báo cáo tài chính

- Kết quả hoạt động kinh doanh

- Lưu chuyển tiền tệ….