MẪU PHỤ LỤC II-13

Phụ lục II-13, thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh, kèm theo thông tư 20/2019/TT-BKHĐT


Tải phụ lục II-13 : Tại Đây