MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Phụ lục II-2 Mẫu đăng ký người đại diện theo pháp luật, thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Đi kèm bản sao CMND công chứng của người được bổ sung, thay thế làm đại diện pháp luật.

Đối với công ty TNHH MTV cần kèm theo quyết định của chủ sở hữu công ty.

Phụ lục II-2 Mẫu đăng ký người đại diện theo pháp luật

Phụ lục II-2 Mẫu đăng ký người đại diện theo pháp luật  .1

Tải phụ lục II-2 : Tại Đây