MẪU THÔNG BÁO BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Phụ lục ii-5, thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng kí doanh nghiệp, thông tư 01/2013/TT-BKHĐT


Tải phụ lục ii-5 : Tại Đây