THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG MẪU CON DẤU PHỤ LỤC II-8

Phụ lục II-8, kèm theo thông tư 20/2019/BKHĐT, thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện.Tải phụ lục II-8 : Tại Đây