Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Bình Dương Phòng đăng ký kinh doanhSố điện thoại Sở kế hoạch và đầu tư

Địa chỉ: Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh, tầng 4,tháp A, đường Nguyễn Huệ, phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

      Điện thoại: (0274) 3822.926

      Fax: (0274) 3825.194

      Email: sokhdt@binhduong.gov.vn

     CÁC PHÒNG:

      Văn Phòng

      Khoa giáo - Văn xã

      Kinh tế ngành

      Kinh tế đối ngoại

      Thanh tra

      Đăng ký kinh doanh

      Tổng hợp - Quy hoạch