THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Thế nào là hộ kinh doanh cá thể?

Theo điều 49 NĐ43 định nghĩa: “Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh”

Ai có thể đăng kí hộ kinh doanh cá thể ?

Cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi. Có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Một nhóm người hoặc một hộ gia đình cũng có thể đăng ký kinh doanh loại hình doanh nghiệp là hộ kinh doanh.

 Những điều cần biết khi đăng kí hộ kinh doanh cá thể:

Trách nhiệm tài chính của hộ kinh doanh cá thể :

Chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các khoản nợ của hộ kinh doanh. Có nghĩa nếu việc kinh doanh thất bại, chủ hộ kinh doanh sẽ phải sử dụng tất cả  tài sản cá nhân của mình (tiền, nhà, đất, xe ôtô,…)  để chịu trách nhiệm.

Cách đặt tên cho hộ kinh doanh cá thể :

Tên hộ kinh doanh cá thể  gồm hai thành tố: Thành tố thứ nhất là loại hình doanh nghiệp “hộ kinh doanh”; Thành tố thứ hai là tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên riêng của hộ kinh doanh phải bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số, các  ký hiệu và phải phát âm được.  Không được sử dụng các từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Không được trùng với tên hộ kinh doanh của doanh nghiệp khác. tra tên doanh nghiệp tại :  https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

Địa điểm đăng kí kinh doanh:

Một hộ kinh doanh cá thể chỉ được đặt tại một địa điểm trên phạm vi toàn quốc : không được thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh hay văn phòng đại diện như công ty. TRong trường hợp là nhà thuê hoặc mượn thì cần phải xác minh rõ tại địa chỉ này từ trước đến nay đã có ai thành lập hộ kinh doanh ở đây chưa? Nếu có thì họ đã giải thể hộ kinh doanh này chưa? Trường hợp có hộ kinh doanh mà chưa giải thể thì chủ nhà có thể lên UBND quận yêu cầu giải thể hộ kinh doanh này với lý do chủ hộ kinh doanh đã bỏ đi và không còn hoạt động ở đây nữa.

Địa chỉ đăng ký hộ kinh doanh  không được là chung cư.

Không được thành lập hộ kinh doanh trong khu dân cư sắp hoặc trong tình trạng giải thể.

Một số ngành nghề đặc biệt có thêm các lưu ý :

Các  ngành spa (cắt tóc, gội đầu, massage mặt, làm móng, trang điểm): yêu cầu phải có chỗ giữ xe.

Ngành bán buôn thức ăn đồ uống: yêu cầu phải có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (mặc dù đã được cấp giấy phép kinh doanh) mới hoạt động được.

Ngành dạy yoga: phải có chứng chỉ bằng cấp có liên quan. 

Giấy tờ cần để đăng kí hộ kinh doanh cá thể: 

Hợp đồng thuê mướn nhà giữa chủ hộ kinh doanh và chủ nhà ( không qua trung gian ).

2 CMND sao y công chứng không quá 3 tháng của chủ hộ kinh doanh và các thành viên ( nếu có )

Các chứng chỉ bằng cấp đối với ngành nghề có điều kiện (sao y công chứng)

Thủ tục và hồ sơ đăng kí hộ kinh doanh cá thể:


a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, thư điện tử (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Số lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định ở trên còn phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định ở trên còn phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật nêu trên.

1. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện trao giấy biên nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

            a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

            b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 56 Nghị định này;

            c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

2. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

3. Nếu sau năm ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Định kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật cấp tỉnh.