THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY


Thay đổi vốn điều lệ là một trong những hạng mục được nhiều công ty sử dụng khi thay đổi giấy phép kinh doanh. Vậy thủ tục này thực hiện như thế nào? 

  Cần hiểu thế nào là vốn điều lệ :

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã đóng góp hoặc cam kết đóng góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Đối với công ty cổ phần, nó là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua.

Mức vốn điều lệ có thể thay đổi trong quá trình hoạt động của công ty. Nó phụ thuộc vào quyết định của các nhà đầu tư cũng như dựa vào tình hình thực tế kinh doanh của công ty. 

Thay đổi vốn điều lệ có hai hình thức là giảm vốn điều lệ và tăng vốn điều lệ.

Giảm vốn điều lệ

Dựa vào tình hình thực tế, công ty có thể giảm vốn điều lệ. Việc làm này có thể được thực hiện qua các hình thức:

Sau quá trình hoạt động liên tục trong hơn 2 năm kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp, hoàn trả các khoản nợ, chủ sở hữu có thể hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỉ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty.


Công ty mua lại phần vốn góp của các thành viên trong công ty.

Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Tăng vốn điều lệ

Công ty có thể tăng vốn điều lệ qua các hình thức:

Tiếp nhận phần vốn góp của các thành viên mới

Tăng vốn góp của các thành viên trong công ty

Hồ sơ cần thiết để tăng vốn điều lệ công ty

 Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty

Quyết định của chủ sở hữu công ty, các thành viên trong hội đồng thành viên hoặc của đại hội đồng cổ đông về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ.

Biên bản họp của đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp hội đồng thành viên.

Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ.

Tờ khai của người nộp hồ sơ.

Bản sao công chứng CMND của người nộp hồ sơ.

Ngoài những giấy tờ trên, riêng trường hợp giảm vốn điều lệ cần thêm một số giấy tờ sau:

Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Báo cáo phải đảm bảo tiền mặt của công ty còn đủ thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản liên quan đến hoạt động của công ty.

Các thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ công ty

Bước 1: Nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh thành nơi doanh nghiệp thường trú. 

Bước 2: Sau khi hồ sơ của bạn được duyệt và không phát sinh vấn đề nào, thì nghĩa là việc thay đổi vốn điều lệ của bạn được chấp thuận. Bạn cần làm thủ tục công bố thông tin trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Bước 3: Nếu việc tăng, giảm vốn điều lệ của công ty làm thay đổi bậc thuế môn bài thì công ty  phải lập và nộp tờ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo

Một số lưu ý khi làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp

Thủ tục tăng vốn điều lệ sẽ đơn gản hơn là thủ tục giảm vốn điều lệ. Vì khi giảm vốn điều lệ cần có báo cáo tài chính tại thời điểm hiện tại, đảm bảo đủ tiền mặt để thanh toán các khoản nợ và thanh toán các khoản vốn giảm.

Vốn điều lệ ảnh hưởng tới mức thuế môn bài mà công ty phải đóng. Do vậy, khi có ý định tăng hay giảm vốn điều lệ, công ty nên cân nhắc kĩ.