THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

Theo quy định của pháp luật hiện hành công ty nước ngoài hoàn toàn có thể mở chi nhánh ở Việt Nam.  Vậy điều kiện thành lập chi nhánh công ty nước ngoài và quy trình ra sao?  Quý doanh nghiệp cần lưu ý gì? Thuế Bình Dương sẽ giúp bạn hiểu rõ

Việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại nước ta đã được quy đinh tại nghị định 07/2016/NĐ-CP.

Điều kiện để thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Những doanh nghiệp nước ngoài muốn thành lập chi nhánh tại Việt Nam cần thỏa mãn các điều kiện sau:

  Công ty được thành lập ở quốc gia, lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật tại đất nước nơi công ty đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hoạt động hợp pháp.

  Công ty đó phải có kinh nghiệm hoạt động ít nhất là 5 năm kể từ thời điểm đăng ký kinh doanh.

  Nếu giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn phải còn ít nhất 1 năm.

  Nội dung hoạt động, ngành nghề kinh doanh phải nằm trong quy định được cho phép đối với thương nhân nước ngoài và phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

  Trường hợp công ty không thuộc vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc nội dung hoạt động không phù hợp với phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì phải được sự chấp thuận của bộ trưởng bộ quản lý chuyên ngành.

 Thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài ở Việt Nam

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cấp giấy phép bao gồm

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh ( có mẫu của bộ công thương)

Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương của doanh nghiệp đã được cấp.

Bản sao bảng điều lệ hoạt động của chi nhánh.

Văn bản quyết định việc bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

Bản sao báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được kiểm toán hoặc một số giấy tờ khác có giá trị tương đương đã được các cơ quan có thẩm quyền nơi công ty đóng xác nhận.

Bản sao giấy tờ tùy thân của người đứng đầu chi nhánh (thẻ căn cước hoặc hộ chiếu...)

Một số tài liệu về chi nhánh như địa điểm đặt trụ sở dự kiến...

Các giấy tờ phải được dịch ra tiếng việt

Bước 2: Nộp hồ sơ lên sở công thương

Bước 3: chờ phản hồi từ sở công thương.

Trong vòng 3 ngày sở công thương sẽ có thông báo sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ không hợp lệ. Nếu hồ sơ hợp lệ bộ chập thuận và xử lý