THỦ TỤC THÊM NGHÀNH NGHỀ KINH DOANH

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn biết về thủ tục và các bước để thêm Ngành Nghề Kinh Doanh. Nếu như bạn đang có ý định bổ sung nghành nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà chưa biết bắt đầu từ đâu và nộp hồ sơ như thế nào hãy để Thuế Bình Dương giúp bạn.

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP

  •   Lên danh sách ngành nghề bổ sung:

Trước khi mã hóa ngành nghề kinh doanh, thì bạn cần xác định doanh nghiệp mình cần bổ sung những ngành nghề gì và lên danh sách ngành nghề cần bổ sung.

  •   Tra cứu mã ngành nghề bổ sung:

Khi bạn đã xác định được mình có ý định bổ sung ngành nghề gi, bước tiếp theo tra cứu mã hóa ngành nghề và lập bảng ngành nghề theo  Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 06/07/2018

  •   Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

Quyết định bổ sung các ngành nghề của chủ  sở hữu công ty TNHH MTV  hoặc biên bản các cuộc họp + quyết định về các lĩnh vực hoạt động bổ sung của đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng thành viên công ty TNHH 2TV trở lên.

Trong quyết định, biên bản cuộc họp bao gồm: các ngành cần được mã hóa lại (nếu có), các ngành cần được thêm vào, điều lệ được sửa đổi....

Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký công ty được thực hiện theo Phụ lục II-1, thông tư số 20/2015 / TT-BKHDT ngày 1 tháng 12 năm 2015. Nội dung của thông báo tương ứng với quyết định, biên bản trong cuộc họp. Tuy nhiên, hãy theo dõi sự thay đổi trong lĩnh vực hoạt động của công ty (lập bảng tất cả các lĩnh vực hoạt động của công ty, bao gồm các lĩnh vực hoạt động cũ + các lĩnh vực hoạt động mới )

CMNG photo của người được ủy quền và giấy ủy quyền (nếu người đại diện không trực tiếp yêu cầu).

  • Soạn thảo và nộp hồ sơ lên cơ quan thuế

Những gì Thuế Bình Dương sẽ làm cho khách hàng 

Soạn thông báo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký)

Soạn quyết định bằng văn bản thông báo bổ sung ngành nghề (do chủ sở hữu hoặc tịch hội đồng thành viên ký).

Soạn biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (đối với công ty cổ phần hoặc TNHH 2 thành viên trở lên)

Nếu giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp chưa mã hóa ngành nghề kinh doanh (DN thành lập từ trước ngày 20/08/2018 và chưa lần nào thay đổi GPKD) thì Thuế Bình Dương sẽ mã hóa ngành nghề trong quá trình bổ sung ngành nghề  (mã hóa ngành nghề là bổ sung mã số ngành vào giấy phép theo bảng mã ngành áp dụng từ ngày 20/08/2018 )

Chuẩn bị mục lục hồ sơ, bìa hồ sơ theo quy định của sở Kế Hoạch Đầu Tư

Soạn tờ khai thông tin người nộp hồ sơ thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty và nhận kết quả tại sở Kế Hoạch Đầu Tư

Soạn và nộp thông báo đã thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan thuế

Bàn giao giấy chứng nhận ngành nghề kinh doanh mới tại nhà cho khách hàng